Výsledky vyhledávání

 1. Bezbariérové prostředí a pomáhající technika pro zlepšení kvality života osob s tělesným postižením / Jiří Votava, Libuše Brabcová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 335-337 .
  článek

  článek

 2. Činnost centra pro zdravotně postižené / Jiří Morávek, Jaroslava Jesenská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 90-92 .
  článek

  článek

 3. Diskriminace občanů s autismem v naší legislativě / Miroslava Jelínková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 74-75 .
  článek

  článek

 4. Duševní postižení - zákonná definice - teorie a praxe v SRN / Marek Kalivoda .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 66-73 .
  článek

  článek

 5. Edukace osob s narušenou komunikační schopností v kontextu současného pojetí terminologie, diagnostiky a intervence v logopedii / Kateřina Vitásková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 299-302 .
  článek

  článek

 6. Helpnet.cz - informační portál pro osoby se specifickými potřebami / Jaroslav Winter .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 331-334 .
  článek

  článek

 7. Hmatové modely a plány - zkušenosti po 10 letech používání / Petr Červenka .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 355-358 .
  článek

  článek

 8. Inklusivní tělesná výchova ve 21. století / Krista Halamíčková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 381-386 : 1 tb. .
  článek

  článek

 9. Integrace osob se zdravotním postižením : zpráva z tématického bloku / Ladislav Požár .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 428-429 .
  článek

  článek

 10. Integrace žáků s tělesným postižením do školní TV : názory a zkušenosti učitelů, rodičů a pracovníků SPC / Martin Kudláček .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 376-380 .
  článek

  článek