Výsledky vyhledávání

 1. Teoretické přístupy ke zkoumání sociální opory / Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 5-12 .
  článek

  článek

 2. Diagnostika sociální opory u dětí a dospívajících / Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 24-41 .
  článek

  článek

 3. Rodina jako zdroj sociální opory při dětském zvládání nemoci / Jana Marešová, Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 47-58 .
  článek

  článek

 4. Možnosti rodinné terapie v systému sociální opory / Libor Troneček, Miroslav Dostálek .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 68-73 .
  článek

  článek

 5. Sociální opora u dlouhodobě nemocných dětí / David Komárek, Helena Zděnková, Jana Bavorová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 77-82 .
  článek

  článek

 6. Sociální opora a zvládání zátěžových situací u dětských hemato-onkologických pacientů / Marie Rybářová, Jaroslava Pečenková .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 83-97 .
  článek

  článek

 7. Učitelky a vychovatelky speciální školy při nemocnici jako zdroj opory pro hospitalizované dítě / Alena Vodová, Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 110-117 .
  článek

  článek

 8. Ověřování dotazníku SSQ6 u žáků základní školy, středních a vyšších odborných škol : I. část / Bohumil Koukola, Edita Ondřejová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 125-138 .
  článek

  článek

 9. Slovníček odborných termínů souvisejících se sociální oporou / Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 146-151 .
  článek

  článek

 10. Problémy s definováním sociální opory / Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 13-23 .
  článek

  článek