Výsledky vyhledávání

 1. Analýza stravovacích zvyklostí u dětí ve věku 10 - 14 let / Ivana Kinkorová, Jan Moulis .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 100-103 .
  článek

  článek

 2. Diference užití herních pohybových aktivit v prostředí mentálně postižených / Jan Křiček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 123-126 .
  článek

  článek

 3. Efektívnosť rozvoja pohybových schopností 10 - 11-ročných žiačok ZŠ / Ladislava Doležajová, Ján Koštial .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 86-89 .
  článek

  článek

 4. Energetika organizmu a možnosti její detekce / Karel Martiník .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 175-178 .
  článek

  článek

 5. Estimation of nutrition state of men aged over 50, patiens of the sobering chamber in Warsaw / Anna Kłos ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 200 .
  článek

  článek

 6. Fyziologická zátěž zrakově postižených na winsurfingu / Jan Balatka ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 127-130 .
  článek

  článek

 7. Hemodynamické změny přo maximální zátěži měřené thorakální elektrickou bioimpedancí u osob s různou aerobní fyzickou zdatností / Ghada Mohamed Ahmed ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 132-136 .
  článek

  článek

 8. Hodnocení somatotypu podle Cartera a Heathové v tabulkovém procesoru Excel / Martina Šuchmanová, Ghada Mohamed Ahmed, Zdeněk Vilikus .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 144-148 .
  článek

  článek

 9. Hodnocení techniky běhu na lyžích u žákovských kategorií / Pavel Korvas .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 171-174 .
  článek

  článek

 10. Hodnotenie plaveckej spôsobilosti 12 min. plaveckým testom / Ľubomír Kalečík .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 29-32 .
  článek

  článek