Výsledky vyhledávání

 1. Testové úlohy jako součást interaktivních flexibilních programů = Test tasks as the part of interactive flexible programs / Radovan Sloup, Jan Čipera, Pavel Teplý .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 44 .
  článek

  článek

 2. Další možnosti interaktivních flexibilních programů (IFP) pro výuku chemie / Radovan Sloup, Jan Čipera, Martin Kamlar .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 381-389 : 7 obr. .
  článek

  článek

 3. Interaktivní flexibilní program chemie prvků 2. skupiny - prostředek i k výchově chemických talentů = Interactive flexible programm "Chemistry of Alkaline Earth Metals" - a mean of (not only) talented pupils education / Tomáš Görner a Jan Čipera .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 24-25 .
  článek

  článek

 4. Motivace a zpětná vazba v prostředcích ICT = Motivation and feedback in ICT medium / Tomáš Görner, Jan Čipera .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 14 .
  článek

  článek

 5. Využití DiV při práci s talentovanými žáky v chemii = Application of distance learning in education of talented students in chemistry / Pavel Teplý, Jan Čipera .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 46 .
  článek

  článek

 6. Využití flexibilního programu v distančním vzdělávání = Use of flexible program in the distance learning / Martin Kamlar, Jan Čipera .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 19 .
  článek

  článek

 7. ICT - metodologie alternativních metod osvojování chemického učiva = ICT - metodology education in chemistry / Jan Čipera ... [et al.] .
  článek

  článek

 8. Flexibilní program chemie manganu / Michal Dvořák, Jan Čipera .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 112-117 .
  článek

  článek

 9. Digitální oborová knihovna chemie / Dana Kričfaluši, Jan Čipera .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 107-111 .
  článek

  článek

 10. Flexibilní program "chemie kyslíku" / Petr Chlubna, Jan Čipera .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 118-122 .
  článek

  článek