Výsledky vyhledávání

 1. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk / Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan ; autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej  Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 . 160 stran . ISBN 978-80-7235-430-6 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/200908/contents/nkc20091969454_1.pdf .   [10, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0110
  Univerzitní knihovna UHK0170
 2. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk / Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan ; autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 . 160 s . ISBN 80-7235-145-1 (brož.) : .   [5, z toho volných 3, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
 3. Dějepis pro střední odborné školy : české a světové dějiny / Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys  Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016 . 240 stran . ISBN 978-80-7235-580-8 (brožováno) .   [5, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0050
  Dějepis pro střední odborné školy

  kniha

 4. Dějiny Univerzity Karlovy. I, 1347/48-1622 / Ivana Čornejová, Jaroslav Kadlec, Jiří Kejř, Jiří Pešek, Michal Svatoš, Petr Svobodný a František Šmahel ; redaktor svazku Michal Svatoš  Praha : Univerzita Karlova, 1995 . 322 stran . ISBN 80-7066-968-3 (vázáno) .   [3, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0110
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Dějiny Univerzity Karlovy. II, 1622-1802 / Karel Beránek, Ivana Čornejová, Zdeněk Hojda, Ludmila Hlaváčková, Marie Pavlíková, Petr Svobodný ; redaktorka svazku Ivana Čornejová  Praha : Univerzita Karlova, 1996 . 285 stran . ISBN 80-7184-050-5 (vázáno) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  Univerzitní knihovna UHK0100
 6. Dějiny zemí Koruny české. I., Od příchodu slovanů do roku 1740 / [napsal kolektiv autorů: Ivan Rada, Vratislav Vaníček, Petr Čornej, Ivana Čornejová] . Praha : Paseka, 1993 . 315 stran . ISBN 80-85192-59-4 (1. díl ; vázáno). ISBN 80-85192-61-6 (soubor) .   [15, z toho volných 10]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01050
 7. Fontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník. XI/2010 / redakční rada Ivana Čornejová, Milan Svoboda, Miloslava Melanová, Jaroslav Zelenka  Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010 . 395 stran . ISBN 978-80-7372-706-2 (brožováno) . ISSN 1213-5097 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 8. Předěly staletí : české a světové dějiny v horizontech věků / Jiří Rulf, editor ; Milena Bartlová, Pavel Bělina, Miloš Čermák, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Tomáš Feřtek, Bořivoj Hnízdo, Petr Charvát, Ivan Klimeš, Tomáš Klvaňa, Luboš Kropáček, Jan P. Kučera, Robert Novotný, František Parkan, Jiří Pokorný, Jiří Rak, Svatava Raková, Daniela Tinková, Vít Vlnas, Bohdan Zylinský . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000 . 480 stran . ISBN 80-7106-385-1 (vázáno) : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách / Ivana Čornejová . Praha : Hart, 2002 . 264 s . ISBN 80-86529-30-4 : .   [4, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0210
 10. Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách / Ivana Čornejová . Praha : Mladá fronta, 1995 . 245 s . ISBN 80-204-0471-6 : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200