Výsledky vyhledávání

 1. Lemkovia, Bojkovia, Rusíni : dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra. Tomus VII, [k 70. výročiu presídlenia Rusínov a Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a Akcie "Visla" v Poľsku v roku 1947] / editori : Michal Šmigeľ, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych . Banská Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 . 2 svazky . ISBN 978-80-557-1510-0 (Část 1, brož.). ISBN 978-80-557-1511-7 (Část 2, brož.) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 2. Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 v historickej perspektíve : (vybrané problémy) : vysokoškolské učebné texty / Anton Hruboň a kol.  Banská Bystrica : Belianum, 2017 . 160 stran . ISBN 978-80-557-1271-0 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov : zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica 14. - 15. apríla 2005 / [editori Michal Šmigeľ, Peter Mičko]. IV . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005 . 479 s . ISBN 80-8083-147-5 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000