Výsledky vyhledávání

 1. Aktivizační programy pro seniory - výzva pro oblast cestovního ruchu [elektronický zdroj] = Stimulation programs for seniors - call for tourism / Monika Žumárová, Radka Bencová .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek

 2. The importance of practice in the social pedagogy study / Monika Žumárová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 411-414 .
  článek

  článek

 3. Medzigeneračné mosty / Monika Žumárová, Beáta Balogová . [Košice] : Menta media, 2009 . 112 s . ISBN 978-80-89392-08-7 (brož.) .   [12, z toho volných 9, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0920
  Prezenčně1000
 4. Mezigenerační vztahy v rodině a jejich sociální důsledky = Intergenerational family relations and their social implications / Monika Žumárová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 464-470 .
  článek

  článek

 5. Možnosti pregraduální přípravy učitelů v oblasti organizování výletů, exkurzí a volnočasových aktivit v rámci školy / Monika Žumárová .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 52 .
  článek

  článek

 6. Možnosti volnočasových aktivit v rámci integrace jedinců se speciálními potřebami / Monika Žumárová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 361-364 .
  článek

  článek

 7. Některé aspekty využití volného času v práci sociálního pracovníka / Monika Žumárová .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 219-220 .
  článek

  článek

 8. Odraz volnočasových aktivit v životním způsobu mládeže / Monika Žumárová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 19-23 .
  článek

  článek

 9. Pedagogická praxe v tělesné výchově : učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy / Václav Škop, Monika Žumárová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 38 stran . ISBN 80-7041-184-8 (brožováno) .   [5, z toho volných 4, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
 10. Porady a sebeprezentace : studijní podklady ke kurzu Manažer v sociálních službách / Monika Žumárová. Modul č. 10 . 1 CD . ISBN 978-80-7041-501-6 .   [10, z toho volných 10]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01000