Výsledky vyhledávání

 1. Šikanovanie a agresivita ve škole / Irena Antoničová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 186-191 .
  článek

  článek

 2. Voľný čas a jeho využívanie u detí na základnej škole / Irena Antoničová, Eva Schnitzerová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 27-30 .
  článek

  článek

 3. Výchova k manželstvu a rodičovstvu na II. stupni základných škôl / Irena Antoničová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 6-10 : 2 tab. .
  článek

  článek