Výsledky vyhledávání

 1. Banking marketing in customer value creation = Marketing bankowy w kreowaniu wartości dla klienta / Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 20-24 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
  článek

  článek

 2. Budżetu partycypacyjnego i zaangażowanie młodych obywateli w lokalnym działań rządu - na przykładzie uczniów szkół gospodarki w Wrocławiu = Participatory budgeting and participation of young citizens in local government activities - based od the example of students of economy schools in Wroclaw / Dorota Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 62-74 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek

 3. Consumer behaviours of young Poles on the banking services market - own study results / Jarosław Olejniczak, Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [468 s.]. ISBN 978-80-7435-370-3 (brož.). S. 105-116 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_5.pdf .
  článek

  článek

 4. The intergovermental [sic] equalization system in Poland in view of the development level of rural municipalities in Lower Silesian and Lubuskie Voivodeships / Jarosław Olejniczak, Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  článek

  článek

 5. Internal marketing - concept, tools, considerations / Dorota Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 276-287 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  článek

  článek

 6. Internet jako narzędzie komunikacji gminy z otoczeniem - analiza porównawcza w wybranych gminach Województwa Dolnośląskiego = Internet as a tool of communication between commune and environment - comparative analysis in selected communities of Lower-Silesian voivodship / Dorota Bednarska-Olejnicak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 100 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 7. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce = Cooperation between local government and nongovermental organisations in Poland / Jarosław Olejniczak, Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 114-120 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 8. Wykorzystanie działań z zakresu CSR w kształtowaniu realcji banków z pracownikami = The use of corporate social responsibility activities by banks in creating relationships with employees / Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 16-26 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  článek

  článek