Výsledky vyhledávání

 1. Analýza vzdelanostného potenciálu vybraného euroregiónu = Education potential analysis of a chosen euroregion / Ivana Butoracová Šindleryová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 49-55 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 2. Elektronické bankovníctvo ako nový trend v sektore služieb (reakcia bankového sektora na výzvy 21. storočia) / Ivana Butoracová-Šindleryová .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 50 .
  článek

  článek

 3. Regionálny rozvoj založený na manažmente znalostí = Regional development based on knowledge management / Ivana Butoracová Šindleryová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008 [168 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-202-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s. 145 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek