Výsledky vyhledávání

 1. Činitele pôsobiace na mravný rozvoj rómskych detí / Juraj Daňo .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 204-209 .
  článek

  článek

 2. Příčiny sociálno-patologických javov u rómskych detí a mládeže a ich prevencia / Juraj Daňo .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 63-68 .
  článek

  článek

 3. Záujmy, potreby a hodnotová orientácia rómskych detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich využívanie voľného času / J. Daňo .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 44-47 .
  článek

  článek