Výsledky vyhledávání

 1. Jak vyučovati zeměpisu s oporou nových čítanek (na středním stupni obecných škol). Část I., Země Koruny české / sepsal Klement David . Velké Meziříčí : Alois Šašek, [1904] . 152 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 1 prezenčně1000
 2. Jak vyučovati zeměpisu s oporou nových čítanek : (učivo o říši Rakousko-uherské ve škole obecné i měšťanské) / sepsal Klement David. Část 1, Země Koruny české Nová knižnice učitelská . Velké Meziříčí : Alois Šašek, [1885?] . 172 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 1 prezenčně1000
 3. Jak vyučovati zeměpisu ve školách obecných a měšťanských. Díl prvý, Nové národní státy. (Republika Československá - Rakousko - Polsko - Maďarsko - Jugoslavie . Velké Meziříčí : Alois Šašek, [1920?] . 651 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. Metodika dějepisného vyučování ve školách obecných a občanských se zvláštním zřetelem k vlastivědě a nauce občanské a mravní : pro učitelské ústavy a pro přípravu ke zkouškám učitelské dospělosti a způsobilosti pro školy obecné a občanské / sepsal Klement David Nová učitelská knižnice . Ve Velkém Meziříčí : Alois Šašek, 1923 . 118 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u4603.pdf .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 1 prezenčně1000
 5. Metodika dějepisného vyučování ve školách obecných : se zvláštním zřetelem k vlastivědě a nauce občanské : pro učitelské ústavy a pro přípravu ke zkouškám učitelské způsobilosti / sepsal Klement David . V Brně : Nákladem Karla Dvořáčka, 1920 . 101 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u718.pdf .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 1 prezenčně1000
 6. Metodika vyučování zeměpisu ve školách obecných a měšťanských / Klement David . Velké Meziříčí : Alois Šašek, 1923 . 113 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u4185.pdf .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 1 prezenčně1000
 7. Vyučování zeměpisu v nejvyšších třídách (odděleních) škol obecných a v prvních dvou třídách škol měšťanských : theoreticko-praktické výklady, doložené učivem methodicky zpracovaným se zvláštním zřením k nepřímému vyučování ve školách s odděleními / sepsal Kl. David . V Praze : Fr.A. Urbánek, 1900 . 143 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u265.pdf .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 1 prezenčně1000