Výsledky vyhledávání

 1. Európa, jej myšlienková tradícia a zodpovednosť pedagóga / Cyril Diatka .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 58-63 .
  článek

  článek

 2. K otázkam riadenia výchovného procesu na univerzitách = Some notes to the issue of educational process management at universities / Cyril Diatka .
  In: Lidské systémy [174 s.]. ISBN 80-86771-08-3 (brož.) Lidské systémy. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2004. s. 17-19 .
  článek

  článek

 3. Komunikácia - cesta k porozumeniu / Cyril Diatka .
  In: Systémová komunikace. Hradec Králové : Miloš Vítek, 2006. Systémová komunikace. s. 39-42 .
  článek

  článek

 4. Práca - fenomén kulturnosti / Cyril Diatka .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 41-46 .
  článek

  článek

 5. Problémy pri formovaní budúcich pracovníkov intelektuálnych povolaní na univerzite / Cyril Diatka .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 35-39 .
  článek

  článek