Výsledky vyhledávání

 1. Postoj studentů oboru sociální práce k praxi / Stanislava Dvořáková .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 15-16 : 1 tab. .
  článek

  článek

 2. Prostituce - soumrak nebo stav před renesancí / Stanislava Dvořáková .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 30-31 .
  článek

  článek

 3. Představy středoškolské mládeže o rodičovské roli / Stanislava Dvořáková .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 95-96 .
  článek

  článek

 4. Rodičovství očima středoškoláků / K. Janiš, S. Dvořáková .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 91-94 .
  článek

  článek

 5. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání : sborník příspěvků z konference konané dne 3.3.2004 v Hradci Králové / editoři Zuzana Truhlářová, Stanislava Dvořáková . Hradec Králové : M&V, 2004 . 71 s . ISBN 80-86771-05-9 .   [5, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0320
 6. Vnímání partnerství očima středoškoláků / Stanislava Dvořáková .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 98-99 .
  článek

  článek