Výsledky vyhledávání

 1. Dvě roviny hodnocení didaktických dovedností / Iva Bartošová, Marta Faberová, Martin Skutil .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 214-218 .
  článek

  článek

 2. K problematice výchovné funkce hromadných sdělovacích prostředků / Marta Fáberová .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 7-18 .
  článek

  článek

 3. Kontakty rodičů a dětí / Marta Faberová, Iva Bartošová, Vladimír Fabera .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 91-96 : 1 graf, 5 tab. .
  článek

  článek

 4. Longitudinální výzkum průběhu transformace vzdělávací soustavy ČR : resortní výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR : [závěrečná zpráva] / Marta Faberová, Vladimír Václavík, Danuše Vašátková . Hradec Králové : s.n., 1999 . 61 s .   [2, z toho volných 0, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně2000
 5. Pedagogický sešit 1 : (pro 1. a 2. ročník studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ) / Marta Faberová, Iva Bartošová, Vladimír Václavík  Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 . 79 stran . ISBN 80-7041-988-1 (brožováno) .   [20, z toho volných 20]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK02000
 6. Pedagogický sešit 2 : (pro 3. až 5. ročník studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ) / Iva Bartošová, Marta Faberová, Vladimír Václavík  Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 76 stran . ISBN 80-7041-258-5 (brožováno) .   [17, z toho volných 16]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01610
 7. Profesní příprava sluchově postižených studentů na ÚPPPV UHK / Marta Faberová .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 5-6 .
  článek

  článek

 8. Profesní příprava učitelek mateřských škol na ÚPPPV PdF UHK / Marta Faberová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 17-18 .
  článek

  článek

 9. Příprava učitelů primárního vzdělávání na ÚPPPV PdF UHK v Hradci Králové / Faberová Marta .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 21-26 .
  článek

  článek

 10. Realizace přípravy studentů oboru učitelství 1. stupně ZŠ / Faberová Marta, Bartošová Iva .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 33-37 .
  článek

  článek