Výsledky vyhledávání

 1. Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 : speciálněpedagogická diagnostika v inkluzivním vzdělávání : sborník příspěvků z XII. ročníku mezinárodní konference v sekci Speciálněpedagogická diagnostika / Petr Franiok (ed.)  Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 . 128 stran . ISBN 978-80-7464-862-5 (brožováno) : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě / Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012 . 110 stran . ISBN 978-80-7464-174-9 (brožováno) : .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300
 3. Speciálně pedagogická diagnostika a její multidimenzionální pojetí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením / Petr Franiok .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 7-14 .
  článek

  článek

 4. Sto let rozvoje základního vzdělávání osob s mentálním postižením v České republice / Petr Franiok .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 156-160 .
  článek

  článek

 5. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015 . 131 stran . ISBN 978-80-7464-798-7 (brožováno) : .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
 6. Vzdělávání osob s mentálním postižením : inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením / Petr Franiok . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 . 140 s . ISBN 978-80-7368-274-3 (brož.) : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 7. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci / Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011 . 116 s . ISBN 978-80-7464-022-3 (brož.) : .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000