Výsledky vyhledávání

 1. Analýza komunikačných chýb a ich podiel na získaní grantov na podporu regiónov EÚ / Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 117-122 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 2. Deriváty na počasie na finančnom trhu = Weather derivatives on financial market / Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 87-90 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek

 3. Komunikačné kompetencie vo finančnom riadení podnkov posobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych procesov = Communication competencies in the financial management of companies operating in SR in the context of current global processes / Miroslava Szarková, Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 275-280 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 4. Procesy menovej integrácie v histórii a ich posolstvo = Lessons from the history of monetary integration / Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 195-200 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek

 5. Sovereign spread and its measurement / Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 149-155 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 6. Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II. / Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 139-144 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 7. Úloha prognóz v procese predvídania rizika v oblasti regionálneho rozvoja z aspektu komunikácie / Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 163-166 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek