Výsledky vyhledávání

 1. Chudobní ako klienti sociálnej práce a prostriedky na pomoc pri riešení ich sociálnej situácie v 30. rokoch / Lenka Haburajová Ilavská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 109-115 .
  článek

  článek

 2. Koncepcia rovnosti príležitosti žien a mužov / Lenka Haburajová-Ilavská, Lýdia Lehoczká .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 29-33 .
  článek

  článek

 3. Resocializácia ľudí bez domova do spoločnosti - nevyhnutnosť a praktická realizácia = Re-socialization of homeless people - need and barriers / Lenka Haburajová Ilavská, Daniela Baková, Peter Lojan .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 413-420 .
  článek

  článek

 4. Rodová rovnosť v EÚ / Lýdia Lehoczká, Lenka Haburajová-Ilavská .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 91-94 .
  článek

  článek

 5. Sociálna pomoc v praxi slovenskej sociálnej práce / Lenka Haburajová-Ilavská .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 299-305 .
  článek

  článek

 6. Vnímanie staroby a starnutia optikou súčasnej spoločnosti / Baková Daniela, Haburajová Ilavská Lenka, Vaňo Ivan, Neszméry Štefan  Praha : Hnutí R, 2015 . 256 stran . ISBN 978-80-86798-57-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100