Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Autor osobní jméno = "Hrubá Michaela 1966"
 1. Barokní umění v severozápadních Čechách : sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24. - 25. května 2001 / uspořádali Petr Hrubý a Michaela Hrubá . Ústí nad Labem : albis international, 2003 . 296 s . ISBN 80-86067-80-7 : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 2. Cesty a cestování v životě společnosti = Reisen im Leben der Gesellschaft : [sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem / uspořádaly Lenka Bobková a Michaela Neudertová] . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1995 . 498 stran . ISBN 80-7044-136-4 (brožováno) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 3. Dějepis 7 : středověk a raný novověk / Michaela Hrubá, Václav Drška  Praha : Scientia, spol. s.r.o., pedagogické nakladatelství, 2002 . 179 stran . ISBN 80-7183-271-5 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  Dějepis 7

  kniha

 4. Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation / Martin Holý, Michaela Hrubá, Tomáš Sterneck (Hg.)  Berlin : LIT, [2019]  ©2019 . 287 stran . ISBN 978-3-643-13941-2 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 5. Litoměřická kapitula : 950 let od založení : [kniha příspěvků z konference konané dne 8. června 2007 u příležitosti 950 let od založení Litoměřické kapituly / redakce Michaela Hrubá, Zuzana Rašpličková] . Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007 . 133 s . ISBN 978-80-7044-970-7 (váz.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [3, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0120
 7. Městská kniha Litoměřic (1341)-1562 : v kontextu písemností městské kanceláře / Barbora Kocánová, Jindřich Tomas a kol. . Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006 . 197 stran, [8] stran barevných obrazových příloh . ISBN 80-7044-736-2 (vázáno) .   [4, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0210
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Pamětní kniha města České Lípy 1461-1722 / I. Ebelová a kol. . Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005 . 377 stran, [8] stran barevných obrazových příloh . ISBN 80-7044-620-X (vázáno) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0110
 9. Ústí nad Labem [kartografický dokument] / vědecká redakce Michaela Hrubá, Vilém Zábranský a Pavel Raška  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. L. ; Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2020 . 1 atlas (32, xix, 4 strany, 41 mapových listů) . ISBN 978-80-7561-288-5 (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí nad Labem) ; volné listy v obalu). ISBN 978-80-7286-370-9 (Historický ústav AV ČR ; volné listy v obalu) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  Ústí nad Labem

  kartografie (mapy)

 10. Zvonění na sv. Alžbětu : odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku / Michaela Hrubá  Praha : Argo, 2011 . 411 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-0439-4 (vázáno) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0110