Výsledky vyhledávání

 1. Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe : jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity / Anita Huťková, Ivan Šuša eds.  Banská Bystrica : Belianum, 2016 . 311 stran . ISBN 978-80-557-1165-2 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Orgie textu - slasti prekladu : (o tom, ako prekladatel' neodolá pokušeniu zavŕšiť rolu autora alebo Legenda o slovenskom preklade posledného diela Alfonza Talamona) / Anita Huťková .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 129-140 .
  článek

  článek

 3. Preklad a tlmočenie XII : Hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii / Anita Huťková, Martin Djovčoš, eds.  Banská Bystrica : Belianum, 2016 . 311 stran . ISBN 978-80-557-1204-8 (brožováno) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 4. Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?) : book of abstracts : Nitra, Slovakia, September 26-28, 2018 / edited by Igor Tyšš & Anita Huťková & Eva Höhn  Banská Bystrica : Belianum, 2018 . 121 stran . ISBN 978-80-557-1435-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 5. Translatológia a jej súvislosti = The translation studies and its contexts Translationwissenschaft und ihre Zusammenhänge / Juraj Dolník, Zuzana Bohušová, Abnita Huťková (eds.). 2 . Banská Bystrica : Univerzita Mateja bela, Fakulta humanitných vied, 2007 . 247 s . ISBN 978-80-8083-484-5 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000