Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Autor osobní jméno = "Hurek Józef"
 1. Aktywność strategiczna studentów podczas uczenia się z tekstów podręcznikowych / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 169-175 .
  článek

  článek

 2. Analiza porównawcza wyników zastosowania procedur tradycyjnego testowania pisemnego i procedury komputerowego testowania w pełni adaptacyjnego w pomiarze osiągnięć studentów / Józef Hurek, Aleksander Sztejnberg .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 12-18 .
  článek

  článek

 3. The impact of seat preference in the classroom on student course performance / Aleksander Sztejnberg, Alicja Maślej, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 149-154 .
  článek

  článek

 4. Kwestionariusz vark i jego zastosowanie do rozpoznawania preferencji studentów do uczenia się. II. analiza odpowedzi studentów na wybrane pytania kwestionariusza vark / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 52-57 : 5 grafů, 2 tab. .
  článek

  článek

 5. Pierwiastki chemiczne odkryte przez kobiety : IV. Ida Tacke Noddack (1896 - 1979) - odkrywczyni renu / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 163-166 : 1 obr. .
  článek

  článek

 6. Pomiar kwestionariuszovy. Zastosowanie analizy Rascha jako techniki w pomiarze koncepcji uczenia się w percepcji studentów = Measuring through questionnaires: applying Rasch analysis as a technique to measure conception of learning among students / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 179-184 : 1 tab., 1 graf .
  článek

  článek

 7. Strategie poznawcze stosowane przez studentów w czasie uczenia się przez słuchanie / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 176-182 .
  článek

  článek

 8. Wykorzystanie strategii matematycznej bazujacej na maksymalnej informacji w procedurze komputerowego testowania adaptacyjnego - CAT / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 124-131 .
  článek

  článek

 9. Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych (implementing SERVQUAL model in the education service quality measurement) / Aleksander Sztejnberg, Monika Stypułkowska, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 140-147 .
  článek

  článek

 10. Zastosowanie osiągnieć technologii komputerowej w pomiarze edukacyjnym. Komputerowe testowanie w pełni adaptacyjne / Aleksander Sztejnberg - Józef Hurek .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 235-238 : 1 schéma .
  článek

  článek