Výsledky vyhledávání

 1. Chápanie premenných žiakmi základných a stredných škôl = Understanding of variables by pupils and students of secondary school / Anna Drozdíková, Csaba Igaz, Iveta Harvancová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 289-299 : 3 tab., il. .
  článek

  článek

 2. Rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom chemických učebných úloh = Development of scientific literacy through chemical tasks / Czaba [i.e. Csaba] Igaz .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 162-170 : il. .
  článek

  článek

 3. Výber vhodného chemického kontextu pre úlohy urýchľujúce rozvoj formálneho myslenia žiakov = Selecting the proper chemical context for tasks, aiming to accelerate the development of student´s formal reasoning / Csaba Igaz .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 27-28 .
  článek

  článek