Výsledky vyhledávání

 1. Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20. – 21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU / editoři Josef Maňák a Tomáš Janík . Brno : Masarykova univerzita, 2007 . 274 s . ISBN 978-80-210-4402-9 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Analytická zpráva z šetření TALIS 2013 / Vendula Kašparová, Anna Holečková, Jan Hučín, Tomáš Janík, Petr Najvar, Michaela Píšová, Eva Potužníková, Petr Soukup, Martina Ševců  Praha : Česká školní inspekce, [2015]  ©2015 . 85 stran . ISBN 978-80-88087-00-7 (brožováno) . http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-analytickou-zprav. http://www.csicr.cz/getattachment/fc65fb1d-be48-4e15-a6b3-e8955a58fdcb .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 3. Intensive programme TiFoLa : teaching in foreign languages : [Brno] 2004-2005 / [edited by Tomáš Janík] . Brno : Paido, 2005 . 140 s . ISBN 80-7315-109-X (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 4. K výzkumu v oborových didaktikách / Janík Tomáš .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 38 .
  článek

  článek

 5. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol : [výzkumná zpráva] / Tomáš Janík ... [et al. ; editor Tomáš Janík] . Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010 . 161 stran . ISBN 978-80-87000-36-6 (brožováno) . http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:fa4d5850-82e6-11e5-ac67-005056827e51 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Kurikulum v současné škole / Josef Maňák, Tomáš Janík, Vlastimil Švec . Brno : Paido, 2008 . 127 s . ISBN 978-80-7315-175-1 (brož.) .   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
 7. Kvalita (ve) vzdělávání : obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky / Tomáš Janík et al. ; Jan Slavík, Vladislav Mužík, Josef Trna, Tomáš Janko, Veronika Lokajíčková, Jindřich Lukavský, Eva Minaříková, Jiří Sliacky, Zuzana Šalamounová, Simona Šebestová, Naďa Vondrová, Pavel Zlatníček  Brno : Masarykova univerzita, 2013 . 434 stran . ISBN 978-80-210-6349-5 (vázáno) .   [11, z toho volných 3, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra výtvarné revize0020
  Univerzitní knihovna UHK0350
  Prezenčně1000
 8. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu / Tomáš Janík a kol. . Brno : Paido, 2008 . 145 stran . ISBN 978-80-7315-165-2 (brožováno) . http://www.paido.cz/pdf/metodologicke_problemy_vyzkumu.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Metodologie věd o výchově : kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu / Štefan Švec a kolektiv ; překlad Jana Cacková, Veronika Dvořáčková, Vendula Hlavatá, Tomáš Janík, Alena Jůvová, Lucie Sadílková, Radim Šíp  Brno : Paido, 2009 . 302 stran . ISBN 978-80-7315-192-8 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20102108690_1.pdf .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Metodologie věd o výchově

  kniha

 10. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů / Tomáš Janík a kol. . Brno : Paido, 2009 . 148 s . ISBN 978-80-7315-176-8 (brož.) . http://www.paido.cz/pdf/moznosti_rozvijeni_didaktickych_znalosti_obsahu.pdf .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010