Výsledky vyhledávání

 1. Evaluace realizovaných profesních stáží studentů se SVP na OU v Ostravě a možná doporučení / Kateřina Janků, Hana Novohradská .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 75-86 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 2. Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce dětí s těžkým postižením za pomoci terapeutického konceptu Snoezelen / Kateřina Janků .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 51-59 .
  článek

  článek