Výsledky vyhledávání

 1. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže : aktuální problémy výchovy / Richard Jedlička, Jaroslav Koťa . Praha : Karolinum, 1998 . 169 s . ISBN 80-7184-555-8 : .   [15, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK02120
  Prezenčně1000
 2. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání / Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík  Praha : Grada, 2018 . 528 stran . ISBN 978-80-271-0586-1 (brožováno) .   [34, z toho volných 30, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK03030
  Prezenčně1000
 3. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence / Richard Jedlička a kolektiv  Praha : Grada, 2015 . 544 stran . ISBN 978-80-247-5447-5 (brožováno) .   [9, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0080
  Prezenčně1000
 4. Psychický vývoj dítěte a výchova : jak porozumět socializačním obtížím / Richard Jedlička  Praha : Grada, 2017 . 280 stran . ISBN 978-80-271-0096-5 (brožováno) .   [5, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0130
  Prezenčně1000
 5. Psychosociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie : psychoanalytická propedeutika pro učitele / Richard Jedlička . Praha : Univerzita Karlova, 2001 . 159 s . ISBN 80-7290-070-6 : .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 6. Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy / Richard Jedlička (ed.)  V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 . 276 stran . ISBN 978-80-246-2412-9 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 7. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie / Richard Jedlička . Praha : Portál, 2011 . 246 s . ISBN 978-80-7367-788-6 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20102126267_1.pdf .   [4, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0130