Výsledky vyhledávání

 1. Potenciál formálního vzdělávání dospělých v regionu v kontextu vzdělanostní charakteristiky regionu = Potential of formal education of adults in context of educational characteristics of the region / Iva Jedličková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 318-324 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Prevence sociálně patologických a nežádoucích jevů jako téma vzdělávání dospělých / Iva Jedličková .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 43-53 .
  článek

  článek

 3. Edukace dospělých jako téma sociální pedagogiky = Adult education as a topic of social pedagogy / Iva Jedličková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 389-395 .
  článek

  článek

 4. Finance a vzdělávání dospělých = Finance and adult education / Iva Jedličková, Pavel Jedlička .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 389-394 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  článek

  článek

 5. Pregraduální a další vzdělávání pracovníků pro oblast sociální patologie = Pregradual and further education of specialist for social pathology / Iva Jedličková .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 154-159 .
  článek

  článek

 6. Životní styl rodin jako charakteristika regionu = Life-style of families as a characteristics of the region / Iva Jedličková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 58 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 7. Postoj dospělých k elearningu (příspěvek k jeho mapování) / Iva Jedličková .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 262-269 .
  článek

  článek

 8. Celoživotní učení a školská soustava / Iva Jedličková .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 7-10 .
  článek

  článek

 9. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů na rozcestí / Jedličková Iva .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 14-18 .
  článek

  článek

 10. K profesní přípravě mládeže / Iva Jedličková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 247-251 .
  článek

  článek