Výsledky vyhledávání

  1. Monitoring turistů a hodnocení ekonomických přínosů šetrné turistiky = Monitoring of tourists and evaluation of benefits of responsible tourism / Luboš Kala .
    In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 6-11 : 6 grafů .
    článek

    článek