Výsledky vyhledávání

 1. Archeologie a časopis Ratibor = Archaeology and Ratibor magazine = Archäologie und Zeitschrift "Ratibor" / Jiří Kalferst .
  In: Královéhradecko [334 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-85-0 (brož.). Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2009. s. 145-152 .
  článek

  článek

 2. Neolitické dílny na Bystřici / Jiří Kalferst .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 77-82 .
  článek

  článek