Výsledky vyhledávání

  1. Ošetrovateľská etika: teória, prax, poradenstvo / autorka: Andrea Klimková  Banská Bystrica : Belianum, [2017] . 177 stran . ISBN 978-80-557-1282-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0100
  2. Pluralita hodnôt udržateľného rozvoja : (v etike, politike, teórii a praxi) / Andrea Klimková  Banská Bystrica : Belianum, 2018 . 209 stran . ISBN 978-80-557-1433-2 (brožováno) .   [1, z toho volných 0; Dokument se zpracovává]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0000
    kniha

    kniha

  3. Praktické implikácie etiky : (epistemické a performatívne aspekty) / autori: Pavel Fobel, Andrea Klimková, Monika Fobelová  Banská Bystrica : Belianum, 2017 . 139 stran . ISBN 978-80-557-1319-9 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0100
  4. Sprievodca vybranými profesijnými etikami / Daniela Kovaľová, Daniela Kováčová, Andrea Klimková . Banská Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 . 1 CD [181 stran] . ISBN 978-80-557-1492-9 .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0100