Výsledky vyhledávání

 1. Nová podoba študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave / Kolláriková Zuzana, Kožuchová Mária, Wiegerová Adriana .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 27-32 .
  článek

  článek

 2. Stratégie kognitívneho rozvoja žiakov prostredníctvom riešenia problémových úloh / Mária Kožuchová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 69-73 .
  článek

  článek

 3. Utváranie profesijných kompetencií učiteła z pohładu modelov odborovej didaktiky v Nemecku / Mária Kožuchová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 84-88 .
  článek

  článek