Výsledky vyhledávání

 1. Stav a zmeny stavu telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov 3. ročníka Strojníckej fakulty STU / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 356-358 .
  článek

  článek

 2. Telesný a funkčný profil edukantov 2. ročníka strojníckej fakulty STU v akademickom roku 2001/2002 / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 94-98 .
  článek

  článek

 3. Telesný a funkčný rozvoj edukantov semestrálnej výberovej telesnej a športovej výchovy Strojnickej fakulty STU so zameraním na futbal / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 88-91 .
  článek

  článek

 4. Telesný rozvoj a pohybová výkonnost študentiek univerzít SR / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 126-130 .
  článek

  článek

 5. Zložitosť tréningového zaťaženia žiakov futbalových tried v ročnom tréningovom cykle / Vladimír Korček .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 140-145 .
  článek

  článek