Výsledky vyhledávání

 1. Sociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení = The social dimension of quality of life for people with mental disabilities in sheltered housing / Jana Kasáčková, Zdeňka Kozáková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 170-179 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek

 2. Specifika sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením v podmínkách rezidenčních služeb / Zdeňka Kozáková .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 32-37 .
  článek

  článek

 3. Výsledky výzkumu školské integrace dětí s postižením na základních školách v České republice / Zdeňka Kozáková, Michal Růžička .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 365-375 : 3 tb., 5 grafů .
  článek

  článek