Výsledky vyhledávání

 1. Zastoupení přípravy na kariérové rozhodování žáků ve vzdělávání učitelů / Jiří Kropáč, Jitka Plischke .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 17 .
  článek

  článek

 2. Problematika integrace vzdělávání a zásady uvědomělosti v přípravě učitelů pro technické předměty / Jiří Kropáč, Jitka Plischke .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 70-73 .
  článek

  článek

 3. Pedagogičtí pracovníci a realizace školních vzdělávacích programů na odborných školách / Drahomíra Holoušová, Jiří Kropáč, Čestmír Serafín .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 39-43 .
  článek

  článek

 4. Porozumění obsahu jako téma oborové didaktiky technických předmětů / Jiří Kropáč, Jitka Plischke .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 93-96 .
  článek

  článek

 5. Laboratoř elektrotechniky v novém / Čestmír Serafín, Jiří Kropáč .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 165-168 .
  článek

  článek

 6. Evaluace při zavádění nových programů středního odborného vzdělávání v Polsku / Jiří Kropáč .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 117-121 .
  článek

  článek

 7. K možnostem motivace žáků u méně oblíbených tematických celků obecně technických předmětů / Lenka Kovaříková, Jiří Kropáč .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 65-68 .
  článek

  článek

 8. Rozvíjení technického myšlení žáků a příprava učitelů obecně technických předmětů / Jiří Kropáč .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 51-54 .
  článek

  článek

 9. K možnostem uplatnění širších souvislostí techniky ve výuce obecně technických předmětů / Kubíček Zbyněk, Kropáč Jiří .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 45-46 .
  článek

  článek

 10. Mechatronika jako podnět k optimalizaci obsahu vzdělávání učitelů technické a informační výchovy / Kropáč Jiří, Kubíček Zbyněk .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 84-87 .
  článek

  článek