Výsledky vyhledávání

 1. Comparison of prediction ability of bankruptcy models in conditions of the Czech Republic / Dana Kubíčková, Eva Skřiváčková, Klára Hoffreiterová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 9-19 (tištěný sborník), s. 464-474 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Hodnocení výkonnosti firmy po implementaci mezinárodních standardů finančního výkaznictví = Valuation of firm´s financial performance after implementation of international financial reporting standards / Dana Kubíčková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 79 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 3. IFRS a jejich místo v současné praxi MSP v České republice = IFRS and its role in the practise of SME in the Czech Republic / Dana Kubíčková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 106-115 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek

 4. Komparace hodnocení finanční stability firem v segmentu zpracovatelského průmyslu na základě Ohlsonova modelu, modelu Z-score a modelu IN05 = Comparison of the financial stability assesment of the SMEs in the segment of manufacturing industry based on Ohlson's model, model Z-score and IN05 / Dana Kubíčková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 70-83 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 5. K problematice odepisování majetku ve veřejné sféře = To the problem of depreciation of assets in public sphere / Dana Kubíčková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 166-170 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek

 6. Predictors of financial distress and bankruptcy model construction / Dana Kubíčková, Vladimír Nulíček .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 20-30 (tištěný sborník), s. 475-485 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek