Výsledky vyhledávání

 1. "Chudé budete mít mezi sebou stále..." : od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století : stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy ve dnech 8. a 9. října 2013 v Clam-Gallasově paláci v Praze = "You will always have the poor among you..." : from charity to social policy in cities of the 18th to 20th centuries : articles and expanded papers from the 32nd scientific conference of the Prague City Archives, organised in cooperation with the Institute of History of the Czech Academy of Sciences and the Faculty of Humanities of Charles University on 8 and 9 October 2013 at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek s redakční radou  Praha : Scriptorium, 2015 . 731 stran . ISBN 978-80-86852-71-3 (Archiv hlavního města Prahy ; brožováno) :. ISBN 978-80-88013-43-3 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  "Chudé budete mít mezi sebou stále..."

  kniha

 2. Města a šlechta ve středověku a raném novověku : výbor statí Václava Ledvinky : vydáno k životnímu jubileu autora / uspořádala Kateřina Jíšová  Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2016 . 397 stran . ISBN 978-80-86852-70-6 (Archiv hlavního města Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7561-031-7 (Univerzita J. E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-42-6 (Scriptorium ; brožováno) .   [3, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0120
 3. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 4. 4.Praha

  Praha / Václav Ledvinka, Jiří Pešek . Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000 . 819 s . ISBN 80-7106-320-7 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Pražské paláce : encyklopedický ilustrovaný přehled . Praha : Akropolis, 1995 . 447 s . ISBN 80-85770-23-7 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 6. Pražský sborník historický. XLI / [sestavil Václav Ledvinka s redakční radou] . Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 559 stran, 28 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-86852-59-1 (Archiv hl. m. Prahy ; vázáno). ISBN 978-80-87271-99-5 (Scriptorium ; vázáno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 7. Pražský uličník : encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství / zpracoval kolektiv autorů pod vedením Marka Lašťovky ; úvodní stať napsal Václav Ledvinka. 1. díl A-N . Praha : Libri, 1998 . 604 s . ISBN 80-85983-23-0 (soubor) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100