Výsledky vyhledávání

 1. IT project team performance and problem solving affected by social network position / Libor Měsíček, Pavel Petrus, Libor Měsíček sen. .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 173-179 (tištěný sborník), s. 628-634 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 2. K problematice meziregionálních disparit z pohledu územní samosprávy = To the problems of interregional disparities from the perspective of local goverment [sic] / Libor Měsíček, Miroslav Farský .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 238-244 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek

 3. Kriteria ekonomické efektivnosti u environmentálních investic = The criteria of economic efficiency for environmental investments / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 16-24 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 4. K problematice kvantifikace meziregionálních disparit = To the issue of quantification interregional disparities / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 59-66 : 1 graf, 3 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 5. Územně-plánovací agenda a rozvoj regionů = The territorial-planning agenda and territorial development / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 77-82 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek

 6. Metody a přístupy ke komparaci efektivnosti variant environmentálních investic = Methods and approaches to comparative efficiency of environmental investments variants / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 33-38 : 1 tab., 1 graf .
  článek

  článek

 7. Region Severočeské hnědouhelné pánve : podmínky a souvislosti rozvoje těžby = The region of North Czech soft coal basin : conditions and context of exploitation expansion / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 38 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 8. Další vývoj těžby hnědého uhlí v Podkrušnohorské pánvi : ekonomické, sociální a ekologické dilema / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 137-142 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 9. Environmentální investice v ČR v období 1992-2010: analýza dosavadního a predikce dalšího vývoje / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 103-110 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 10. K prohloubení systémového přístupu v ekologické výchově / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 110-112 .
  článek

  článek