Výsledky vyhledávání

 1. Hodnotová orientácia študentov a ich rodinných príslušníkov / Stanislav Matulay .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 195-198 : 3 tab. .
  článek

  článek

 2. Náplň voľného času nezamestnaných Rómov / Stanislav Matulay .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 267-270 .
  článek

  článek

 3. O absolventoch externého štúdia sociálnej práce na VvaPC v Spišskej Novej Vsi / Stanislav Matulay .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 87-93 .
  článek

  článek

 4. Voľnočasové aktivity rómskych detí mladšieho školského veku / Eva Matulayová, Stanislav Matulay .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 271-276 .
  článek

  článek