Výsledky vyhledávání

 1. Možnosti sledování rozvoje turistické destinace na lokální úrovni = Possibilities of the tourist destination development monitoring on the local level / Martin Musil ... [et al.] .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 93-97 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 2. Problematika zavádění jezdecké turistiky do systému turistických tras v aspektu udržitelného rozvoje území = The issue of implementig [i.e. implementing] horse paths systém [i.e. system] in the aspect of the sustainable region development / Martin Musil .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 41-49 : 2 obr. .
  článek

  článek

 3. Rozvoj cestovního ruchu v chráněné oblasti [elektronický zdroj] = Tourism development in the protected area / Martin Musil ... [et al.] .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek

 4. Využití (multi-)agentového přístupu a software k modelování procesů v destinaci = Utilization of the (multi-)agent approach and software for simulation processes in destination / Martin Musil, Martin Luštický, Jan Voráček .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 186-193 .
  článek

  článek