Výsledky vyhledávání

 1. Instruktivní přístup k učení žáků v kontextu blended learningu na ZŠ / Jiří Nikl, Petr Štorek, Štěpán Hubálovský .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 180-185 : 3 obr. .
  článek

  článek


 2. Konstruktivní přístup k učení žáků v kontextu blended learningu na ZŠ / Petr Štorek, Jiří Nikl .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 190-194 : 2 obr. .
  článek

  článek


 3. Blended learning na ZŠ - práce se vzdělávacími cíli = Blended learning at primary school - working with education goals / Jiří Nikl .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 34 .
  článek

  článek


 4. E-learningové učební opory pro ZŠ = E-learning learning supports for elementary school / Jiří Nikl .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 40 .
  článek

  článek


 5. Odvozování e-learningových aplikací z druhu a teorie učení / Jiří Nikl .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 213-218 .
  článek

  článek


 6. Didakticko-technologické aspekty projektování vzdělávacích cílů / Nikl Jiří .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 53-57 .
  článek

  článek


 7. E-learning a poznávací aktivity v kontextu rozvoje myšlení učebními úlohami / Jiří Nikl, Petra Provazníková .
  In: E-learning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004. s. 343-350 .
  článek

  článek


 8. Příklad optimálního využití prostředků ICT v rámci pedagogických inovací na ZŠ / Jiří Nikl .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 38-42 .
  článek

  článek


 9. Stačí připravit učitele pouze na konstruktivní přístup ve vzdělávání? / Jiří Nikl .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 55-59 .
  článek

  článek


 10. Pedagogicko psychologické aspekty zpětné vazby v učení / Jiří Nikl .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2002 [220 s. +]. ISBN 80-7041-509-6 E-learning 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 190-196 .
  článek

  článek