Výsledky vyhledávání

 1. Rodina ako rizikový faktor vzniku deviantného správania u detí a mládeže v kontexte súčasnej doby - analýza empirických zistení / Miriam Niklová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 240-261 .
  článek

  článek

 2. Threat of drugs to children and youth and options of their prevention in the Slovak Republic / Miriam Niklová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 158-170 .
  článek

  článek