Výsledky vyhledávání

 1. Terminy chemiczne w podręcznikach do przyrody dla klasy VI szkoły podstawowej = Chemical terms in natural science textbooks for 4st [i.e. 6st] grade of primary schools / Marta Orłowska, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 552-557 : 3 grafy .
  článek

  článek


 2. Między zabawą a chemią = Between entertainment and chemistry / Małgorzata Nodzyńska .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 126-131 : 1 tab. .
  článek

  článek


 3. Historia wizualizacji w naukach - przyklad historiograficznego wstępu do badań w dydaktyce chemii = The history of visualization in science - an example of historiographical access to research on chemistry didactics / Małgorzata Nodzyńska .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 12-14 .
  článek

  článek


 4. Ocena lekcji WG uczniów a style nauczania / Małgorzata Nodzyńska .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 100-105 .
  článek

  článek


 5. Rozwiązywanie zadań dotyczących stężenia roztworów / Jan Rajmund Paśko, Małgorzata Nodzyńska .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 114-119 .
  článek

  článek


 6. Pojmové mapy jako nástroj evaluace / Małgorzata Nodzyńska .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 90-94 .
  článek

  článek


 7. Teaching 'science' on the basis of folk stories / Liliana Hołojuch, Małgorzata Nodzyńska .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Integration in science and technical education. s. 65-68 .
  článek

  článek


 8. Umiejętności z zakresu chemii, które wg nauczycieli powinien posiadać uczeń gimnazjum / Małgorzata Nodzyńska .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 52-56 .
  článek

  článek


 9. Wyobrażenia uczniów gimnazjuj o wiązaniach chemicznych / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 57-61 .
  článek

  článek


 10. Modelowanie reakcji chemicznych w podręcznikach chemii dla Liceum Ogólnokształcącego / Małgorzata Nodzyńska .
  In: Modelování ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modelování ve výuce chemie. s. 56-58 .
  článek

  článek