Výsledky vyhledávání

 1. Mestá z pohľadu sociológie kriminality = Cities from the perspective of sociology of crime / Peter Ondrejkovič .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 19-32 .
  článek

  článek

 2. Po konštituovaní sociálnej pedagogiky ako vedy = After the constitution of social pedagogy as a science / Peter Ondrejkovič .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 24-35 .
  článek

  článek

 3. Miesto teórie v sociálnej práci ako akademickej disciplíne / Peter Ondrejkovič .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 146-149 .
  článek

  článek

 4. Veda alebo intervencia do sociálnej skutočnosti? : (Sociálna práca ako akademická disciplína a jej budúcnosť) / Peter Ondrejkovič .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 26-32 .
  článek

  článek

 5. Anómia a deviácia v rodine = Anomie and deviance in family / Peter Ondrejkovič .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 41-61 .
  článek

  článek

 6. Sociálna patológia / Peter Ondrejkovič a kolektív  Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009 . 577 stran . ISBN 978-80-224-1074-8 (brožováno) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 7. Ľudská sexualita, normy a scientia sexualis / Peter Ondrejkovič .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 136-143 .
  článek

  článek

 8. Teórie socializáce v sociálnej práci / Peter Ondrejkovič .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 111-139 .
  článek

  článek

 9. Globalizácia a individualizácia mládeže (negatívne stránky) / P. Ondrejkovič .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 15-23 .
  článek

  článek

 10. Mládež a mladosť ako sociálny jav a kríza identity / Peter Ondrejkovič .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 289-297 .
  článek

  článek