Výsledky vyhledávání

 1. Critical issues of child protection in the context of post-divorce custody / Elena Ondrušková . Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2013 . 103 stran . ISBN 978-83-01-17597-9 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 2. "Čo sa deje cestou v tuneli?" Na "neosvetlenej" ceste od teórie k praxi sociálnej práce / Elena Ondrušková, Irena Vitálošová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 33-39 .
  článek

  článek

 3. Etické otázky výskumu v sociálnej práci / Elena Ondrušková .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 262-269 : 2 tab. .
  článek

  článek

 4. Pozícia dieťaťa v spoločnosti, rodine a ochrana jeho práv / Marta Kečkéšová, Elena Ondrušková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 469-480 .
  článek

  článek

 5. Práva dieťaťa a zisťovanie jeho názoru v situácii rozvodu = Rights of the child and his/her opinion survey in a situation of divorce / Elena Ondrušková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 253-259 .
  článek

  článek

 6. Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry sociálnej práce na Slovensku v dňoch 10.-11. 2. 2011 / Ondrušková Elena, Koscurová Zoja (eds.) . Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 . 318 stran . ISBN 978-80-223-3075-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry sociálnej práce na Slovensku v dňoch 10.-11. 2. 2011 / Ondrušková Elena, Koscurová Zoja (eds.) . Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 . Strana 319-394 . ISBN 978-80-223-3075-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Reflexia procesu aktualizácie štandardov terénnej sociálnej práce = Reflection on the process of updating the standards of field social work / Jana Pružinská, Elena Ondrušková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 260-267 .
  článek

  článek

 9. Rodina, vol'ný čas, psychoaktívne látky a delikvencia : ISRD 3 / Elena Ondrušková, Jana Pružinská, Ľuba Pavelová . Bratislava : Univerzita Komenského, 2016 . 205 stran . ISBN 978-80-223-4236-0 (vázáno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 10. Rodové hľadisko v sociálnej práci / Elena Ondrušková .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 143-151 .
  článek

  článek