Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Autor osobní jméno = "Orosová Renáta"
 1. Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v technickej výchove z pohľadu učiteľov / Ján Bajtoš, Renára Orosová, Slavomír Kožár .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 23-31 .
  článek

  článek

 2. Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov v predmete technická výchova / Ján Bajtoš, Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 7-11 .
  článek

  článek

 3. Kritériá hodnotenia psychomotorických zručností žiakov z pohľadu učiteľov / Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [122 s.]. ISBN 978-80-7041-776-8 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 64-74 .
  článek

  článek

 4. Metódy rozvoja psychomotorických zručností žiakov v predmete technická výchova / Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 125-128 .
  článek

  článek

 5. Objektívnosť hodnotenia vedomostí a zručností žiakov / Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 148-152 .
  článek

  článek

 6. Relacje człowiek - technika - przyroda w nauczaniu przedmiotów technicznych / Henryk Budzeń .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 12-15 .
  článek

  článek

 7. Uplatňovanie mikrovyučovania a mikrovyučovacích analýz v príprave učiteľov na PF UPJŠ - čiastkové výsledky prieskumu / Ján Bajtoš, Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 11-15 : 4 grafy .
  článek

  článek