Výsledky vyhledávání

 1. Chemia w polskim gimnazjum = Chemistry course in Polish grammar school (gymnasium) / Jan Rajmund Paśko .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 32-38 .
  článek

  článek

 2. Terminy chemiczne w podręcznikach do przyrody dla klasy VI szkoły podstawowej = Chemical terms in natural science textbooks for 4st [i.e. 6st] grade of primary schools / Marta Orłowska, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 552-557 : 3 grafy .
  článek

  článek

 3. Badanie trudności w pisaniu równań reakcji kwasów z wodorotlenkami = Research on difficulty of writing equations of reactions of acids with hydroxides / Paweł Cieśla, Jan Rajmund Paśko .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 112-121 : 8 grafů .
  článek

  článek

 4. Wyobrażenia o strukturze materii wśród uczniów klas szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań = The results of research on matter´s structure imageing / Agnieszka Chmielowska-Marmucka a Jan Rajmund Paśko .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 26-27 .
  článek

  článek

 5. Programy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów / Paweł Cieśla, Jan Rajmund Paśko .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 22-26 .
  článek

  článek

 6. Czy multimedia uczynią dla uczniów chemię bardziej atrakcyjnym przedmiotem? / Jan Rajmund Paśko .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 120-124 .
  článek

  článek

 7. Wpływ wcześniej powstałych wyobrażeń na kształtowanie nowych wyobrażeń w procesie edukacji na przykładzie wybranych pojęć z przedmiotów przyrodniczych / Jan Rajmund Paśko, Marta Kucharska-Żądło .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 130-133 .
  článek

  článek

 8. Rozwiązywanie zadań dotyczących stężenia roztworów / Jan Rajmund Paśko, Małgorzata Nodzyńska .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 114-119 .
  článek

  článek

 9. Wpływ modeli zamieszczonych w podręczniku na tworzenie się wyobrażeń o strukturze mikroświata / Anna Baprowska, Jan Rajmund Paśko .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 125-129 .
  článek

  článek

 10. Wykorzystanie definicji przy rozwiązywaniu zadań na stęźenia procentowe roztworów / Jan Rajmund Paśko, Anna Baprowska .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 36-41 .
  článek

  článek