Výsledky vyhledávání

 1. Comparison of the multicriteria decision making and cluster analysis in RCBS market / Martina Hedvičáková, Alena Pozdílková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 200-206 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 2. Maintenance obligations of parents to children, and its legal and economic aspects / Margareta Münsterová, Martina Hedvičáková, Alena Pozdílková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 229-235 (tištěný sborník), s. 684-690 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 3. Maximal and minimal solutions for two-sided problem of type (1, n) in max-min algebra / Alena Pozdílková, Pavel Krbálek .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 23-27 .
  článek

  článek

 4. Mongeovské matice v max-min algebře = Monge matrices in max-min algebra / Alena Pozdílková .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [149 s.]. ISBN 978-80-7435-137-2 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 137-140 .
  článek

  článek

 5. Neurčitost v expertních systémech a její využití v ekonomii = Uncertainty in expert systems and its economy usage / Alena Pozdílková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 265-269 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek

 6. Problém obchodního cestujícího - srovnání klasických způsobů řešení a využití Mongeovských matic / Alena Pozdílková .
  In: IMEA 2012 [59 s. +]. ISBN 978-80-7435-185-3 (brož.) IMEA 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 36 .
  článek

  článek

 7. Srovnání klasického a genetického způsobu řešení problému obchodního cestujícího = The travelling salesman problem - comparison of the classical way of solving and the genetic algorithm / Martina Hedvičáková, Alena Pozdílková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 309-315 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  článek

  článek

 8. Srovnání studentských účtů na českém bankovním trhu = Comparison of student accounts of the Czech banking market / Martina Hedvičáková, Alena Pozdílková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 243-251 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek