Výsledky vyhledávání

 1. Administratívna práca pedagóga ako riziko formálnej práce v penitenciárnom zaobchádzaní / Tibor Roman, Andrej Mátel .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 95-100 .
  článek

  článek

 2. Zodpovednosť sociálneho pracovníka voči seba a defenzívna orientácia v sociálnej práci / Andrej Mátel, Tibor Roman .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 60-70 : 4 schémata .
  článek

  článek