Výsledky vyhledávání

 1. Deti raného a predškolského veku so sluchovým postihnutím / Margita Schmidtová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 122-126 .
  článek

  článek

 2. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím / Margita Schmidtová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 50-58 .
  článek

  článek

 3. Kvalita komunikácie detí s kochleárnym implantátom = Quality of communication of children with cochlear implant / Margita Schmidtová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 147-156 .
  článek

  článek

 4. Špeciálno pedagogické poradenstvo - a čo ďalej? / Margita Schmidtová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 81-85 .
  článek

  článek

 5. Využívanie informačnej technológie vo vzdelávaní študentov na vysokej škole / Margita Schmidtová .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 62-65 .
  článek

  článek