Výsledky vyhledávání

 1. Biochemické experimenty s podporou počítača / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 402-407 .
  článek

  článek

 2. Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom / Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Mária Vydrová . Bratislava : Vydavatelstvo Matice slovenskej, 2011 . 120 s . ISBN 978-80-8115-042-5 (brož.) .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
 3. Kombinované experimenty s dvomi rozličnými sondami / Marek Skoršepa - Milan Melicherčík .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 248-250 : 10 obr. .
  článek

  článek

 4. On-line korešpondenčné semináre z chémie = On-line corresponding chemistry seminars / Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Šimon Budzák .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 150-155 : 2 obr. .
  článek

  článek

 5. Prieskum súčasného stavu využívania výpočtovej techniky vo vyučovaní chémie na základných a středných školách v Slovenskej republike / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 90-97 .
  článek

  článek

 6. Stanovenie niektorých potenciometrických charakteristík asimilačných orgánov ihličnatých stromov : (počítačom podporovaný experiment) / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 190-197 .
  článek

  článek

 7. Zaujímavé sledovania s kyslíkovou sondou - počítačom podporovaný experiment / Marek Skoršepa - Martin Bílek .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 243-247 : 17 obr. .
  článek

  článek