Výsledky vyhledávání

 1. Analýza vývoje venkovské populace a podílu zemědělství v rámci globální ekonomiky = Analysis of development of rural population and share of agriculture in the global economy / Michal Steininger, Luboš Smutka .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 123-129 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  článek

  článek

 2. Czech agricultural foreign trade development / Luboš Smutka, Michal Steinininger, Ondřej Miffek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 219-229 : 11 tb., 1 graf . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 3. Český agrární obchod v kontextu ekonomické krize v období let 2008 - 2011 = Czech agricultural foreign trade in context of the economic crisis in period 2008 - 2011 / Luboš Smutka, Michal Steininger .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 190-195 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 4. Problematika trhu s biopalivy = Question of bioufuel market / Renata Aulová, Luboš Smutka .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 24-33 : 8 tab., 4 grafy . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 5. Relationship of agricultural sector and government expenditures in the new EU countries / Luboš Smutka, Michal Steininger .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [468 s.]. ISBN 978-80-7435-370-3 (brož.). S. 302-308 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_5.pdf .
  článek

  článek

 6. Restrukturalizace ekonomiky Subsaharské Afriky v podmínkách nejistoty = Restructuralization of economy of Sub-Saharan Africa in uncertainty conditions / Luboš Smutka, Michal Steininger .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 94-100 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  článek

  článek

 7. South Asian countries on the world sugar market / Vladimir Milovanovic, Michal Steininger, Luboš Smutka .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 198-204 (tištěný sborník), s. 653-659 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 8. Vybrané aspekty české produkce a konkurenceschopnosti drůbežího masa v kontextu globálního trhu = The selected aspects of Czech poultry meat production and competitiveness in the context of global market / Eva Rosochatecká, Luboš Smutka, Anna Belova .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 151-156 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 9. Vybrané charakteristiky ekologického zemědělství v Evropské unii = Selected characteristics of organic farming in European Union / Michal Steininger, Luboš Smutka .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 126-132 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 10. Vývoj agrární produkce v Evropské unii v letech 1961-1980 = Agriculture production development in the European union 1961-1980 / Ondřej Miffek, Luboš Smutka, Michal Steininger .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 73-79 : 5 tb. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek